(Hud, 11/113)

Bir Dua

“Allah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım”

(Nesâî, “İstiâze”, 14).