Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası, web sitemiz aracılığıyla web sitemizdeki kullanıcıların kişisel bilgilerinin kullanımını ve korunmasını düzenler (Gizlilik Politikasında "web sitemizin alan adı" olarak anılır).

Kullanıcıların tüm kişisel bilgileri, adı - soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi ve kimlik numarası gibi kişisel bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak işbu Gizlilik Politikası'nda tanımlanmıştır.

Web sitemizi kullananların kişisel verileri, yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen ölçü ve kapsamda kullanılacak ve yalnızca kullanıcının açık rızası ile üçüncü kişilere açıklanacaktır.

Sitemiz kullanıcılarının gerçekleştirdiği kişisel ve işlemsel bilgilerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınmaktadır. Web sitemiz bu amaçla başka programlar kullanabilir. İnternet sitemiz tarafından alınan bilgi güvenliği tedbirlerine rağmen, internet sitesine ve/veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel veriler zarar görmektedir. Bunların üçüncü şahısların eline geçmesi halinde bu durumdan web sitemiz sorumlu değildir.

Bir kullanıcının başka bir kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgilerine sitemiz dışından sadece kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler sadece kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının isteği üzerine kişisel bilgiler sitemizden güncellenebilir.

Sitemiz kişisel bilgilerin ölçümü, reklam, tanıtım, pazarlama ve diğer iletişim faaliyetlerinde bulunabileceği gibi grup şirketleri ve iş ortaklarıyla paylaşım amacıyla da kullanılabilir. Web sitemizde sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve web sitesi faaliyetlerinin daha iyi yürütülmesi amacıyla kaydedilebilir ve kullanılabilir.

İdari ve adli kurumlardan gelen talep ve bildirimler doğrultusunda kişisel veriler, Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca adli ve idari kurumlara açıklanabilecektir.

Kullanıcının kişisel bilgileri; Gerektiğinde süreci hızlandırmak ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla sürece dahil olan diğer kullanıcıyla paylaşılabilir.

Sitemiz üzerinden site kullanıcılarımızın istatistiksel bilgilerini teknik iletişim dosyası kullanarak elde edebiliriz. Kullanıcılar isterlerse bu dosyayı engelleyecek şekilde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Web sitemizi ziyaret eden her kullanıcı, web sitemizin gizlilik politikasını kabul etmiş sayılacaktır.